Αποτιμώντας την κυβερνητική εμπειρία των Οικολόγων Πράσινων 2015 – 2019

Εισήγηση στο ετήσιο συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019 Του Γιάννη Παρασκευόπουλου Εισαγωγικά Στη δημοκρατία, το ποιος συμμετέχει … Περισσότερα

Ο προϋπολογισμός των πολιτών

Ο Συμμετοχικός προϋπολογισμός (ΣΠ) είναι μια διαδικασία δημοκρατικής διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων και ένα τύπος συμμετοχικής δημοκρατίας, σύμφωνα με τον οποίο οι πολίτες αποφασίζουν για την κατανομή ενός μέρους του δημοτικού ή δημόσιου προϋπολογισμού. (Every voice engaged foundation).