ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ

Η ΟΙΚΟΤΟΠΙΑ είναι ένα οικολογικό περιοδικό που εκδίδεται από το 1989 στη Θεσσαλονίκη για όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Στοχεύει στην προστασία των τόπων και των τοπίων τους, στην έκφραση της δημοκρατικής και ανεξάρτητης σκέψης, αλλά και στην προώθηση εναλλακτικών προτάσεων και σκέψεων για μια πιο αειφορική καθημερινότητα.

Εκδοτικές περίοδοι

α’ περίοδος Μάϊος 1989 ως 1995: τεύχη 27

β’ περίοδος Ιανουάριος 1997 – Δεκέμβριος 2008: τεύχη 47

γ’ περίοδος Φθινόπωρο 2011 – 2015: τεύχη 3

δ’ περίοδος Φθινόπωρο 2018 – Άνοιξη 2019: πρώτη ψηφιακή απόπειρα [1]

ε’ περίοδος Άνοιξη 2020 – σήμερα: αμιγώς ψηφιακό [2]

Η Συντακτική Επιτροπή.